Saturday, August 31, 2013

Titisan Tinta


“Akan datang suatu masa, tiada tinggal dari Islam kecuali namanya, dan Quran hanya tulisannya, masjid-masjidnya megah tetapi kosong dari tuntutan agama, ulama pada waktu itu sejahat-jahat manusia di bawah langit, dari mereka timbulnya fitnah kekacauan, dan kepada mereka pula kembali fitnah itu” (Ali bin Abi Talib r.a.)

No comments:

Post a Comment