Friday, August 16, 2013

Renungan Al-Quran 341

DAMAIKAN DUA SAUDARA KAMU
10. Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlahn di antara dua saudara kamu (yang bertelingkah itu); dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. (AL-HUJURAAT:10)

No comments:

Post a Comment