Thursday, August 29, 2013

Renungan Al-Quran 373

SEGALA PERBUATAN ADALAH DITULIS OLEH MALAIKAT

28. Dan (pada hari kiamat) engkau akan melihat tiap-tiap umat bertelut  (dalam keadaan cemas dan menunggu panggilan); tiap-tiap umat diseru untuk menerima kitab suratan amalnya (serta dikatakan kepada mereka); “Pada hari ini kamu akan dibalas menurut apa yang kamu telah kerjakan”.29. Inilah surat (tulisan Malaikat) Kami, ia memberi  keterangan terhadap kamu dengan yang benar, kerana sesungguhnya Kami telah (perintahkan Malaikat) menulis segala apa yang kamu telah lakukan (di dunia dahulu)!”. (AL-JAATHIYAH: 28-29)

No comments:

Post a Comment