Saturday, August 17, 2013

Renungan Al-Quran 345

DIPERINTAHKAN AGAR SENTIASA MERUJUK KEMBALI KEPADA ALLAH

31. Hendaklah kamu (wahai Muhammad dan pengikut-pengikutmu) sentiasa me rujuk kembali kepada Allah (dengan mengerjakan amal-amal baik) serta bertaqwalah kamu kepadaNya; dan kerjakanlah sembahayang dengan betul sempurna; dan janganlah kamu dari mana-mana golongan orang musyrik; 32. Iaitu orang-orang yang menjadikan fahaman agama mereka berselisihan mengikut kecondongan masing-masing serta mereka pula menjadi berpuak-puak; tiap-tiap puak bergembira dengan apa yang ada padanya (dari fahaman dan amalan yang terpesong iu) (AR-RUUM: 31-32).

No comments:

Post a Comment