Thursday, August 22, 2013

Renungan Al-Quran 348

PERSEMBAHAN KEPADA ALLAH SWT.

3. Ingatlah! (Hak yang wajib dipereembahkan) kepada Allah ialah segala ibadat dan bawaan yang suci bersih (dari segala syirik). ..(AZ-ZUMAR:3)

No comments:

Post a Comment