Sunday, August 25, 2013

Renungan Al-Quran 363

BERPEGANG TEGUH KEPADA AGAMA

22. Dan sesiapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah (dengan ikhlas) sedang ia berusaha mengerjakan kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada simpulan (tali agama) yang teguh; dan (ingatlah) kepada Allah jualah kesudahan segala urusan. (LUQMAN: 22)

No comments:

Post a Comment