Sunday, September 1, 2013

Mutiara Hadis

TIGA AMAL YANG UTAMA

Nabi SAW. bersabda: “Amal yang utama di atas bumi ini tiga; Penuntut ilmu, dan jihad dan usaha kasab, sebab penuntut ilmu itu kekasih Allah, dan pejuang jihad itu waliyullah, dan orang yang usaha kasab siddiqullah (orang yang sunguh-sungguh takwa kepada Allah)”.

No comments:

Post a Comment