Sunday, September 8, 2013

Renungan Al-Quran 386

ALLAH YANG MAHA PENGAMPUN

“Dan sesungguhnya Aku yang amat memberi ampun kepada orang-orang yang bertaubat serta beriman dan beramal soleh, kemudian dia tetap teguh menurut petunjuk yang diberikan kepadanya” (THAHA; 82)

No comments:

Post a Comment