Thursday, March 15, 2012

TITISAN TINTA 17


PEMIMPIN YANG ZALIM LEBIH PANAS DARI API

Ali r.a pernah ditanya dengan tujuh soalan:

1.Apa yang lebih berat dari langit?
2. Apa yang lebih luas dari bumi?
3.Apa yang lebih kaya dari laut?
4.Apa yang lebih keras dari batu?
5.Apa yang lebih panas dari api?
6.Apa yang lebih sejuk dari udara yang amat sejuk?
7.Apa yang lebih pahit dari racun?

Lalu Ali r.a berkata (dengan maksudnya):

1.Perbuatan menyebarkan CERITA BOHONG di kalangan orang ramai lebih berat dari langit.
2.KEBENARAN adalah lebih luas dari bumi.
3.Hati orang yang mempunyai sifat QANA’AH adalah lebih kaya dari laut.
4.Hati orang yang MUNAFIK adalah lebih keras dari batu.
5.PEMIMPIN YANG ZALIM adalah lebih panas dari api.
6.Keinginan kepada bantuan orang yang KEDEKUT lebih sejuk dari udara yang amat sejuk.
7.SABAR adalah lebih pahit dari racun.


No comments:

Post a Comment