Saturday, February 11, 2012

TITISAN TINTA 15


AMBILLAH SECUKUPNYA

“Orang-orang beriman jarang MENGGENGGAM DUNIA, tapi ambillah dari bahagiannya yang diberikan dan menetapkan hati bersama Tuhan. Berhentilah di sana sampai cahaya dunia tersingkir; memanggil hati untuk memasukinya, pertalian sirri menghasilkan sirri menuju hati, dan hati menuju jiwa yang tenang dan anggota tubuh yang tunduk. Ketika hal itu terjadi ternyata memperkaya keluarga dan menerapkan antara dirinya dengan keluarga cukup memuaskan, bahkan mereka mematuhiNya-maka teraturlah antara hati dan keluarga. Sekarang ia peribadi tetap bersama Allah seakan-akan makhluk tidak dicipta untuk bersandar kepadanya, seakan tiada makhluk lain untuk Tuhan selain ia sendiri – bersama Allah Maha Berbuat – dan ia terkenai perbuatanNya. TETAPLAH YANG DICARI, SEDANG IA PENCARINYA, TETAPLAH SUMBERNYA DAN IA CABANGNYA, IA TIDAK MELIHAT YANG LAIN SELAIN DIA, IA TERLIPAT DARI CIPTAAN”

(Nukilan: Syeikh Abdul Kadir Jailani)

T

No comments:

Post a Comment